Simón Barreiro5 minutes de lectura

Indicadors per a potenciar el teu last minute a  Setmana Santa

En español

La Setmana Santa marca tradicionalment l’inici de la temporada alta pel sector hoteler a Espanya. Aquest any, així i tot, la festivitat cau a una setmana relativament primerenca (això no passava des de l’any 2018), el que pot generar certa incertesa quant al seu impacte en l’ocupació hotelera d’algunes destinacions.

Indicadors potenciar lastminute setmana santa mirai

Des de Mirai hem analitzat els resultats del canal directe dels establiments que treballen amb nosaltres, tractant d’avaluar el rendiment a les principals comunitats autònomes dels set indicadors clau per l’hoteler: Pick Up, preu mitjà (ADR), estada mitjana, mercats, competitivitat, disponibilitat, cancel·lacions i potencial de la venda directa.

Analitzarem les estades d’aquesta Setmana Santa i les compararem amb les de 2023 amb la mateixa anticipació de reserva, fent l’anàlisi a la majoria d’indicadors en termes comparables (mateixes dates i hotels que l’any 2023). 

Creixement general

 • A quines CC. AA. han crescut més les RN venudes per a Setmana Santa si ho comparem amb el que es va vendre l’any 2023?

S’aprecia un fort increment sobretot a Canàries i a la “Resta d’Espanya”. Els menors increments interanuals es produeixen a Madrid i Catalunya. 

creixement general room nights setmana santa 2024 mirai

 • A quines CC. AA. han crescut més les vendes a les últimes setmanes? 

A Catalunya i la resta d’Espanya és on més han crescut les roomnights al Pick Up de l’últim mes; a les Balears i Canàries on menys. 

creixement vendas setmana santa 2024 mirai

ADR

 • A quines CC. AA. ha crescut més l’ADR en vers a la Setmana Santa del 2023? 

Madrid i Catalunya han impulsat de forma més clara el seu ADR, mentre que al Llevant i a les Balears, el creixement és força més suau.

creixement preu mitjà setmana santa 2024 mirai

 • Quant han variat els preus en el que portem venut l’última setmana? 

Les comunitats que més han reduït els seus preus a l’última setmana han sigut Catalunya i Canàries, i les que menys han sigut Llevant i les Balears. 

reduccio preus setmana santa 2024 mirai

 • Si es repetís el patró de l’any 2023, quina seria la variació final de l’ADR des d’avui fins al final de Setmana Santa? 

Quasi totes les comunitats ajustaran, sobretot Catalunya i Andalusia. Llevant ajustarà poc i les Balears inclús incrementarà el seu ADR. 

variacio adr setmana santa 2024 mirai

Estada mitjana

 • Quina és l’estada mitjana reservada a cada CC. AA. i com ha variat? 

Les comunitats insulars gaudeixen de les estades mitjanes més grans, mentre que  Madrid i la resta d’Espanya, generen les estades mitjanes més reduïdes. Els creixements majors es donen a les Balears i Madrid i els menors, a Canàries i Catalunya. 

estada mitjana setmana santa 2024 mirai

Mercats

Quins mercats emissors destaquen a cada comunitat autònoma? 

A continuació, mostrem tant el principal mercat emissor de cada destinació amb el seu share de vendes, com la seva variació YoY (any sobre any) respecte a la Setmana Santa de l’any passat. A més, en “altres” s’inclou informació sobre altres variacions rellevants a nivell mercats a cada comunitat autònoma.   mercat emissor variacio setmana santa mirai

Competitivitat

A quines CC. AA. costa més mantenir el millor preu pel canal directe? 

A Catalunya i Llevant veiem un % de Lose (% de cops que el canal directe té pitjor preu que a les OTA al metacercador de Google) més alt; a les Balears i Canàries no estan patint tant aquesta pèrdua de competitivitat de la web. Una altra dada important a assenyalar és què, segons el nostre BI, a l’última hora, i si es compleix el mateix patró de 2023, al Llevant i Andalusia serà on augmenti més el Lose a l’última hora. A l’àmbit Espanya, 1 de cada 2 peticions al canal directe (56%) aquest, no té el millor preu. 

competitivitat preu canal directe setmana santa mirai

Disponibilitat

A quines CC. AA. comença a haver-hi problemes de disponibilitat d’habitacions a la web?

En quasi el 70% de les peticions rebudes a les webs dels hotels de Canàries i Madrid, a l’última setmana hi havia poca o gens de disponibilitat d’habitacions. A Catalunya i les Balears és on aquest percentatge està sent menor. 

disponibilitat setmana santa 2024 mirai

Cancel·lacions

Quines CC. AA. estan patint més cancel·lacions? 

A l’última setmana, les CC. AA. que més cancel·lacions estan patint són Canàries i Andalusia, i les que menys Catalunya i les Balears. A la gràfica s’aprecia clarament la tendència creixent dels darrers dies. Cancel·lacions setmana santa mirai

 

cancel·lacions setmana santa mirai

Potencial del canal directe

A quines comunitats el canal directe creixerà més en quota de venda des d’aquí a final de Setmana Santa? 

Si agafem com a referència el comportament de la Setmana Santa de 2023, veiem com a Catalunya i la Resta d’Espanya el canal directe millorarà significativament la seva quota en venda directa d’últim moment, mentre que a les Balears, i sobretot a Canàries, les millores de quota són quelcom menys menors. 

creixement venda canal directe setmana santa 2024 mirai

Conclusions

 1. En l’àmbit nacional, aquesta Setmana Santa millora els seus resultats un 26%, tot i que amb diferents comportaments en funció de cada comunitat autònoma. Fins i tot, avui l’ADR nacional ha millorat un 9%, tot i que és previsible que a última hora pugui caure al voltant d’un 2%, podent ser major o menor aquesta caiguda en funció de cada comunitat autònoma i, sobretot, de les previsions meteorològiques.
 2. L’estada mitjana reservada en l’àmbit nacional és de 3,3 nits, creixent lleugerament respecte a la Setmana Santa de 2023. Quant a mercats emissors, veiem com destaquen en la majoria de les CC. AA. els mercats GB i els EUA.
 3. El Lose nacional se situa al 56%, i el % de disponibilitat limitada a la web al 50%. Atenció a les cancel·lacions que estan creixent intensament els darrers dies. El canal directe es posiciona com un canal més que rellevant en aquesta última hora, ja que serà capaç de créixer en share fins a un 48% en l’àmbit nacional segons s’aprecia al patró de reserves del 2023. 
 4. Recomanacions: optimitza tot el possible la teva visibilitat, competitivitat i disponibilitat, i observa de molt a prop tant els moviments de preu dels hotels de la teva destinació com les previsions meteorològiques, amb l’objectiu de mantenir sempre un bon posicionament respecte als teus competidors, i minimitzar tot el possible les cancel·lacions d’última hora.

Des de Mirai, continuarem treballant per protegir i potenciar la venda directa dels hotels. Pots aprofundir en aquestes dades i en com aconseguir optimitzar les teves contactant amb Mirai Consulting, el nostre servei d’assessorament i ajuda per hotels que vulguin portar al següent nivell la seva distribució.

A tenir en compte

 • A Setmana Santa, les dates vocacionals a cada comunitat autònoma varien i, per tant, el comportament de la demanda. Per normalitzar aquest efecte i homogeneïtzar tot el possible l’anàlisi, hem agafat un període d’estades ampliat per a la comparativa interanual, comprès entre el 22 de març i el 16 d’abril. 
 • El canal directe Mirai tan sols representa una part de la venda total de l’hotel, per tant, les variacions interanuals indicades només reflecteixen els resultats d’aquest canal. Tot i fer-ho servir com a referència, no seria adequat extrapolar aquestes dades a una perspectiva global sense tenir aquest aspecte en compte, ja que les dimensions de l’anàlisi són diferents.
 • A Mirai no disposem de dades de quota web exactes. La quota web Mirai sobre la que treballem la calculem segons la capacitat màxima de l’hotel, és a dir, com si l’hotel hagués omplert el 100% de les seves habitacions.