destacat

La importància i repte d’automatitzar l’atenció al client

Oferir al teu client opcions automatitzades de qualitat perquè contactin amb tu, suposarà un gran valor diferencial pel teu hotel (respecte a la competència) i el teu canal directe (respecte a les OTA)...

Saber-ne més