AVÍS LEGAL

El present Avís Legal regula les condicions generals d’accés i utilització del lloc web accessible a l’adreça https://www.mirai.com/ (d’ara endavant, el lloc web), que MIRAI ESPAÑA SL posa a disposició dels usuaris d’Internet.

La utilització del lloc web implica l’acceptació plena i sense reserva de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal. En conseqüència, l’usuari del lloc web ha de llegir atentament el present Avís Legal a cadascuna de les ocasions on es proposi fer servir la web, ja que el text podria tenir modificacions a criteri del titular de la web, o a causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o a la pràctica empresarial.

1.- TITULARITAT DEL LLOC WEB.

Nom del titular: MIRAI ESPAÑA SL
Domicili social: Orense 12, 1ª planta, oficina 1. 28020 Madrid
C.I.F.: B80039340
Telèfon de contacte: +34 915 913 500
Correu electrònic: protecciondatos@mirai.com
Dades registrals: Inscrita al Registre Mercantil de Madrid general del Llibre de Societats; Tom 1201; Foli 90; Full M22731

2.- OBJECTE.

El lloc web facilita als usuaris del mateix l’accés a informació i serveis prestats per MIRAI ESPAÑA SL a aquelles persones o organitzacions interessades a aquests.

3.- ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB.

3.1.- Caràcter gratuït de l’accés i utilització de la web. L’accés a la web té caràcter gratuït pels usuaris d’aquesta.

3.2.- Registre d’usuaris. Amb caràcter general l’accés i utilització de la web no exigeix la prèvia subscripció o registre d’aquesta.

4.- CONTINGUTS DE LA WEB.

L’idioma utilitzat pel titular de la web serà en català, castellà, anglès i francès. MIRAI ESPAÑA SL no es responsabilitza de la no comprensió o enteniment de l’idioma de la web per l’usuari, ni de les seves conseqüències.

MIRAI ESPAÑA SL podrà modificar els continguts sense avís previ, així com suprimir i canviar aquests dintre de la web, com la forma en què s’accedeix a aquests, sense cap justificació i lliurament, no responsabilitzant-se de les conseqüències que aquests puguin ocasionar als usuaris.

Queda prohibit l’ús dels continguts de la web per a promocionar, contractar o divulgar publicitat o informació pròpia o de terceres persones sense l’autorització MIRAI ESPAÑA SL, ni remetre publicitat o valent-se per això dels serveis o informació que es posi a disposició dels usuaris, independentment de si la seva utilització és gratuïta o no.

Els enllaços o híper-enllaços que incorporin tercers a les seves pàgines web, dirigits a aquesta web, seran per a l’apertura de la pàgina web completa, no podent manifestar, directe o indirectament, indicacions falses, inexactes o confuses, ni incórrer en accions deslleials o il·lícites en contra de MIRAI ESPAÑA SL.

5.- Limitació de responsabilitat.

Tant l’accés a la web com l’ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. MIRAI ESPAÑA SL no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se del dit accés o ús. MIRAI ESPAÑA SL no es fa responsable dels errors de seguretat, que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software), o als fitxers o documents emmagatzemats al mateix, com a conseqüència de:

  • la presència d’un virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la web.
  • un mal funcionament del navegador.
  • i/o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

MIRAI ESPAÑA SL no es fa responsable de la fiabilitat i rapidesa dels hípers-enllaços que s’incorporin a la web per a l’apertura d’altres. MIRAI ESPAÑA SL no garanteix la utilitat d’aquests enllaços, ni es responsabilitza dels continguts o serveis als quals pugui accedir l’usuari mitjançant aquests enllaços, ni del bon funcionament d’aquestes webs.

MIRAI ESPAÑA SL no serà responsable dels virus o altres programes informàtics que deteriorin o puguin deteriorar els sistemes o equips informàtics dels usuaris en accedir a la seva web o d’altres webs a les quals ja s’hagi accedit mitjançant enllaços d’aquesta web.

6.- Servei de la tecnologia “cookie”.

La web fa servir cookies, pot consultar la nostra Política de Cookies, que respecta en tot moment la confidencialitat i intimitat d’aquest.

7.- Propietat intellectual i industrial.

Són propietat de MIRAI ESPAÑA SL, tots els drets de propietat industrial i intel·lectual de la web, així com dels continguts que alberga. Qualsevol ús de la web o continguts haurà de tenir un caràcter exclusivament particular.

Està reservat exclusivament a MIRAI ESPAÑA SL, qualsevol altre ús que suposi la còpia, reproducció, distribució, transformació comunicació pública o qualsevol altra acció similar, de tot o part dels continguts de la web, pel que cap usuari podrà dur a terme aquestes accions sense l’autorització prèvia i per escrit de MIRAI ESPAÑA SL.

8.- Legislació aplicable i jurisdicció competent.

El present Avís Legal s’interpretarà i regirà de conformitat amb la legislació espanyola. MIRAI ESPAÑA SL i els usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguessin correspondre’ls, se sotmetin al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que es pogués derivar de l’accés o ús de la web.

En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, MIRAI ESPAÑA SL i l’usuari, se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de Madrid.