POLÍTICA DE PRIVACITAT

Política de privacitat i protecció de dades

MIRAI ESPAÑA SL garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, de qualsevol tipus d’acord amb el disposat al Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Totes les dades facilitats a MIRAI ESPAÑA SL o al seu personal, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal creat i mantingut sota la responsabilitat de MIRAI ESPAÑA SL, imprescindible per donar els serveis sol·licitats pels usuaris.

Les dades facilitades seran tractades als termes establerts al Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en aquest sentit MIRAI ESPAÑA SL ha adoptat els nivells de protecció que legalment s’exigeixen, i ha instal·lat totes les mides tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat per tercers. Tot i això, l’usuari ha de ser conscient que les mides de seguretat a Internet no són inexpugnables. En cas que consideri oportú que se cedeixin les seves dades de caràcter personal a altres entitats, l’usuari serà informat de les dades cedides, finalitat del fitxer i del nom i adreça del cessionari, perquè doni el seu consentiment inequívoc al respecte.

En compliment de l’establert al RGPD, l’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació o portabilitat. Per això ha de contactar amb nosaltres en calle de Orense 12, 1ª planta, oficina 1. 28020 Madrid o protecciondatos@mirai.com

Amb objecte de garantir el compliment de la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal, MIRAI ESPAÑA SL ha rebut els serveis de consultoria i assessorament per part de www.clickdatos.es