1 minute

Millorem la internacionalització del nostre motor arrodonint i estandarditzant els formats de moneda i preu

En españolin Englishen françaisem português.

Impulsar la venda de la teva web oficial en mercats internacionals sempre és un repte. A Mirai, tal com hem anat treballant en els últims mesos, seguim en la línia de millorar com el nostre motor de reserves gestiona els usuaris internacionals.

Més neteja: arrodonim eliminant decimalsMirai eliminació decimals arrodoniment

Més conversió: Els decimals aporten molt poc valor en els passos inicials d’una consulta, on els usuaris estan explorant i fent-se una idea general dels preus. D’altra banda, omplen de soroll visual aquestes pantalles que ja estan plenes de molt contingut, que l’usuari ha d’interpretar amb molt d’esforç en alguns casos. Com menys contingut innecessari, més fàcil és reservar. A menor densitat, més agilitat.

Estàndard de la indústria: les OTA l’han mesurat i après bé. Totes elles, i en general molts llocs de comerç electrònic, han eliminat els decimals dels preus de referència. La claredat i lleugeresa que s’obté compensa la lleugera imprecisió.

Només als preus “grans” dels primers passos. Com també fan les OTA, només arrodonim en els primers passos i als preus més grans i visibles. L’arrodoniment no s’aplica en els detalls de tarifa, els desglossaments diaris i sobretot en el pas final i en les confirmacions de reserva. En cap cas canvia el preu final aplicat.

Així funciona: com és estàndard, quan desapareixen decimals fins a 49 cèntims o cèntims, no alterem la unitat. Entre 50 i 99, ho hem arrodonit.

 

Funcionament arrodoniment mirai

Estandarditzem els formats de monedes i separadors de milers i decimals

Moneda: Hi ha diverses maneres de mostrar la moneda dels preus, per exemple USD, $ o US$. A més, pot anar per davant del preu o més tard, amb separació d’espai o sense. Diferents països i idiomes tenen costums diferents.

Separadors de mil i decimals: Diferents idiomes i països utilitzen diferents maneres de separar milers i decimals. De vegades és una coma, de vegades un punt, i de vegades fins i tot mig espai. Per exemple:

4,914.00€ en anglès

4.914,00€ en espanyol des d’Espanya

4,914.00€ en espanyol mexicà

4914,00€ en francès

Resolt: tant en moneda com en números, hem posat en ordre tots els preus gestionats pel motor de reserves Mirai, fent servir un estàndard internacional per a cada país i idioma. En concret, és el mateix que el de Google.

Si tens algun dubte, com sempre, el teu Account Manager et pot ajudar.