1 minute

Els membres del Club ja es poden donar de baixa a l’àrea de membre

En español, in English, en français, em português

Ja està disponible, a l’àrea de membre de qualsevol dels nostres clubs, la possibilitat per l’usuari de donar-se de baixa. Amb això evitem que l’hotel i Mirai hagin de fer cap tasca de manteniment de baixes de membres. A més, dóna més independència a l’usuari podent gestionar la baixa de forma automàtica.

On es pot fer la baixa

Un cop estiguis identificat a l’àrea de membre, l’usuari pot veure a l’espai de Dades personals, l’opció  “Eliminar el meu compte”.

baja miembro club

 

En seleccionar se li pregunta si realment vol donar-se de baixa i haurà de confirmar la seva decisió:

Eliminar-cuenta-Club-Mirai

I un cop confirmat, se li mostra aquest missatge on se li convida a registrar-se novament si ho desitja:

Cuenta-Club-eliminada-Mirai

A partir d’aquest moment, l’usuari ja no figura com a membre del club. A l’hora de què l’hotel es descarregui la base de dades de subscrits al Club, aquest usuari ja no hi serà.

Si l’usuari intenta accedir-hi un cop donat de baixa, tampoc podrà.

Es comunica la baixa d’un usuari al Cendyn CRM

Quan es produeix una baixa d’un membre, es genera automàticament una comunicació mitjançant l’API a Cendyn CRM si l’hotel disposa d’aquest CRM.

Si un usuari es dóna de baixa, podrà donar-se d’alta novament

Si un usuari que s’ha donat de baixa, decideix tornar a formar part del Club, podrà fer-ho sense cap problema. Tant si es subscriu omplint el formulari com si ho fa a través d’una reserva amb tarifa de Club, podrà sense cap problema, tornar a gaudir dels avantatges del Club.

Què he de fer per activar-ho

No has de fer res. Si tens un club, aquesta opció ja està disponible pels teus usuaris. Si encara no ho tens, aqui et donem les raons per activar-ho.

Pots saber més sobre fidelització aquí: