Roberto Carrazana6 minutes de lectura
Etiquetes del post:

Seguretat (https) i rendiment (http2), essencials per a la venda directa

En españolin Englishen français.

httpsimagen3_opt

Des de Mirai sempre hem argumentat que la tecnologia és clau per a la venda directa. La base sobre la que es recolzen totes les accions per potenciar la teva web. Sense una bona tecnologia, els esforços per impulsar el teu canal directe no tindran efecte. És, per tant, un element fonamental però, al mateix temps, insuficient.

Dit d’una altra manera, si la clau de la venda directa fos només la tecnologia, la immensa majoria dels hotels vendrien molt més pel seu canal directe. Tampoc les OTA tindrien la quota de venda que tenen. En canvi no és així. Ara bé, que la tecnologia no sigui diferencial no li resta importància ni valor. És el primer problema a resoldre. No disposar d’una bona tecnologia és un error que cap hotel hauria de cometre. 

https i http2 són dos bons exemples de funcionalitats que les grans OTA ja tenen i hauries de tenir a la teva pròpia pàgina web. Cadascuna t’aportarà quelcom diferent: https seguretat i http2 rendiment. Disposar d’ https és cada vegada més normal. http2, en canvi, és una tecnologia relativament innovadora i que encara pocs proveïdors ofereixen a Espanya, a pesar de ser el nou estàndard marcat pel totpoderós Google.

https, la teva pàgina web més segura i optimitzada per al posicionament a Google

Els webs sota https no són res nou i existeixen des de fa dècades. En canvi, afegir aquest nivell de seguretat ha estat històricament renyit amb el rendiment (webs més lentes), amb el cost (els certificats SSL eren cars) i amb la implementació (instal·lació i manteniment complex).

Afortunadament, els últims anys s’ha avançat molt en aquests tres aspectes. Els processadors són ja tan ràpids que l’encriptament SSL no suposa cap retard. El cost dels certificats, encara existeix, tot i que ha baixat substancialment, i la instal·lació i manteniments es van fent de mica en mica més senzills i escalables.

Avui dia, no hi ha motius per no disposar d’ https a la teva pàgina web. Si no ho has fet ja, posat mans a l’obra, ja que els avantatges que t’aporta són molts:

– Major seguretat en la interacció amb els teus clients.

  • Conscienciació. Cada dia els usuaris són més conscients de la importància de la seguretat a internet i valoren positivament el fet de navegar per pàgines segures.
  • Encriptació. Tota comunicació anirà xifrada evitant que “curiosos” puguin llegir-la i fer un mal ús d’aquesta.
  • Integritat de les dades. A banda de que ningú pugui llegir les dades, tampoc podran modificar-les intentant així fer creure a qualsevol de les dues parts que el missatge és un altre.
  • Autenticació. Evita, o redueix al mínim, la possibilitat d’atacs de “hackers” on intenten fer-se passar per una de les parts (sigui el teu hotel o el client) per treure informació sensible a l’altra part. Aquests atacs són coneguts com “man-in-the-middle”

– Posicionament a Google. Des de fa uns anys, Google considera tenir el web sota https com un “senyal positiu pel posicionament orgànic o SEO”. Ho posem entre cometes a posta, ja que és un terme molt cridaner però al mateix temps molt confús en la seva definició d’impacte. Que Google evangelitzi sobre seguretat és per tots conegut i que beneficiï a qui ho segueix, afegint https, sembla raonable. L’impacte en canvi, ha sigut molt discret fins avui, tot i que encara moltes empreses endevines proclamaven a crits “la teva pàgina web desapareixerà de Google” o “aconsegueix el doble de visites passant a https” buscant així clients alarmats pel pànic.

– Evitar l’avís de “No segur” de Chrome (i en un futur de tots els cercadors). Google segueix el seu camí i ha passat de premiar als que adaptin https a penalitzar als que no ho fan. A partir del juliol del 2018 mostraran un avís de “not secured” les pàgines webs que no tinguin https:

1. Not secure message

Un avís que destaca molt sobretot en comparació en aquelles pàgines webs que si tenen https:

2. Not secure vs secure

Google amenaça, sense data encara – aquí més informació de terminis per part de Chrome, que l’avís tindrà més intensitat i ens posa com a exemple:

3. Eventual tratment of all HTTP pages in Chrome

A més de tenir https, s’ha de verificar que tenim un bon certificat. Google Chrome deixarà de confiar en els certificats Symantec i ha anunciat que des del 13 de setembre del 2018 mostrarà un avís de seguretat als webs que segueixin fent servir els seus certificats:

4. Your connection is not private

Pots verificar si el teu cas està entre els afectats en aquesta pàgina web.

http2, el teu web molt més ràpid

http2 és l’última evolució d’ http (també anomenat http1), que la seva primera versió 1.0 recordem va néixer l’any 1996 (ni més ni menys que fa 22 anys) http2 és un canvi radical en com servir les pàgines web que suposa una millora substancial en el rendiment de la teva pàgina web, amb fins un 50% de millora de càrrega.

En aquest exemple real comparem el temps de càrrega de la pàgina web www.hoteleuropa.eu des dels Estats Units amb http (o http1) i el nou http2. Observem una millora substancial del 37% del temps de càrrega. 

Vídeo realitzat gràcies a l’eina www.dareboost.com

A Mirai, en migrar les webs dels nostres clients a http2 hem observat una millora molt important en el temps de càrrega de les pàgines webs. Descens que, en molts casos, reporta el mateix Google Analytics com en aquest exemple on es veu l’evolució de temps de càrrega de la web (en blau) i la comparativa amb el mateix mes de l’any passat (en taronja).

6. Descenso tiempo de carga Analytics

Per què és més ràpid http2 que http?

Perquè el procediment de càrrega de les pàgines webs és totalment diferent:

  • A http, el navegador del client demana al servidor element a element (imatges, css, javascript, etc.) de la pàgina web. Així fins a completar la pàgina i mostrar-la a la pantalla.
  • A http2, en canvi, el servidor s’anticipa i envia directament tots els elements sense esperar que ho demani el navegador, reduint substancialment el temps de càrrega de la pàgina.

Aquestes dues imatges il·lustren molt bé la diferència:

7. http vs https comparison images
Imatges: https://medium.com i https://www.collectiveray.com

 

En el nostre exemple de www.hoteleuropa.eu, veiem la diferència de càrrega en segons a http2 (blau fosc) i http (en blau cel):

8. http vs https diferencia de carga gráfica

Com puc comprovar si el meu web és compatible amb http2?

A diferència d’ https, l’ús o no d’ http2 serà “invisible” per l’usuari, ja que les urls les seguirem escrivint http:// i no http2:// com podria semblar. Per tant, el millor per verificar si un web té http2 actiu, és fer servir qualsevol de les eines online com per exemple https://http2.pro/check

9. Check htt2 supported

Encara hi ha moltes pàgines webs de grans cadenes hoteleres que sí que en tenen (Meliá, Barceló, Iberostar, NH o Palladium), hi ha moltes altres cadenes que no ho tenen actiu així com la majoria dels hotels independents, perdent així una gran oportunitat de donar millor servei als seus clients.

És compatible http2 amb tots els navegadors?

Avui dia, s’estima (dades obtingudes de caniuse.com) que el 95% dels usuaris d’ Europa, el Japó o dels Estats Units (els mercats emissors turístics més importants) fan servir navegadors compatibles amb http2. A escala mundial, incloent-hi països com Rússia, Índia, la Xina o el continent africà, aquest percentatge, baixa al 85% del total.

La realitat és que la immensa majoria dels navegadors tenen compatibilitat des de fa anys, i tan sols les versions d’Internet Explorer 6, 7 i 8 no tenen compatibilitat plena. En qualsevol cas, que un navegador no tingui http2 no suposa un problema. La pàgina web se serviria igualment per http com s’ha fet sempre pel que mai donaria error en un navegador antic.

10. Navegadores compatibles http2

Conclusió

Avui dia, no podem deixar escapar la gran millora que suposa tenir les webs en https i http2. L’oportunitat de la qual avui disposes, en poc temps es transformarà en amenaça. Toca posar-se mans a l’obra, revisar la nostra tecnologia i actualitzar-la com més aviat millor. 

A Mirai, estem migrant les pàgines webs dels nostres clients a https, a la vegada que implantem http2, aconseguint la seguretat i rendiment que els clients cada vegada demanden més.

Deixa un comentari