5 minutes

Panell de Mirai Metasearch: el reporting més complet

En españolin Englishen françaisem português.

Les dades són imprescindibles per saber si les teves campanyes de metacercadors estan funcionant adequadament, si estàs arribant al teu públic objectiu, quina rendibilitat estàs obtenint i quines àrees de millora pots abordar. Sense dades no hi ha bones decisions, per això, hem dotat el nostre panell de metacercadors del millor sistema de reporting amb fins a quatre informes i formats diferents; perquè facis servir el que més s’ajusti a la teva necessitat en cada moment, així com un cinquè en forma API per aquells més sofisticats que vulguin connectar els seus sistemes de BI a les nostres dades.

Tot i que totes les teves participacions en metacercadors siguin en models comissionables i, per tant, la seva optimització sigui més bàsica, accedir a les dades de rendiment de les teves campanyes és essencial. Podria ser que no estiguessis arribant al teu públic objectiu i perdent moltes oportunitats de guanyar visibilitat als teus mercats clau. També t’ajudarà a prendre la decisió de si un model CPC o cost-per-click podria adaptar-se millor a les teves necessitats. A continuació, et resumim totes les novetats de reporting que trobaràs al nostre panell:

Funcionalitats comunes a tots els informes

 • Personalització de la divisa a mostrar. Cada usuari podràs escollir la divisa en què vol veure totes les seves dades, independentment d’en quina moneda es facin les licitacions o es generin les vendes. Aquesta unificació també és necessària per cadenes amb hotels amb diferents divises, perquè es poden veure informes agregats de diferents destinacions i monedes. Les opcions disponibles actualment són USD i EUR.
 • Dos models d’atribució. Addicionalment i al llarg de tot el panell està el control del «model d’atribució». Si bé per defecte mostrem les dades basades en un model «last meta click» (en el qual l’últim meta consultat s’endú el mèrit), pots canviar la vista fàcilment amb una atribució de reserves «assistida» en la qual tots els que participen en la reserva, reben la seva part del premi.

models atribució informes panell mirai metasearch

 • Descarregable en format Excel. Tots els informes que trobaràs al panell són descarregables en Excel per permetre’t treballar-lo, creuar-lo amb altres dades o incorporar-lo a la teva plataforma de BI.

Big picture o dashboard principal

El primer que descobrim en accedir al panell és un resum executiu de què està succeint ara mateix amb les teves campanyes, amb dades acumulades per metacercador. Per defecte, mostrarem les dades del mes en curs (month-to-date), però pots escollir també el dia d’ahir, la darrera setmana, l’últim més o l’any en curs (year-to-date).

dashboard p

Business Intelligence

Sens dubte, l’eina més completa i que agrega la informació de tots els metacercadors de manera transversal, la qual cosa et permet tenir una visió global de totes les teves inversions en lloc d’anar de metacercador a metacercador com si fossin sitges. Destaquem les principals característiques d’aquesta secció:

 • Totes les variables rellevants a la teva disposició: Podràs escollir les variables que vols visualitzar, o amagar-les, segons sigui la teva necessitat. Tens tots aquests KPI a la teva disposició: el nombre de clics, nombre de reserves, el cost per clic (CPC) mitjà i el cost total, el valor mitjà de reserva, així com la producció total generada, i finalment tres indicadors de rendibilitat: ROI o return on investment, ROAS o return on ads spent i la dada que millor entenen els hotelers, sense cap mena de dubte: la comissió equivalent.

variables BI panell mirai metasearch

 • Agrupació de resultats. Una de les millors funcionalitats d’aquesta secció és la possibilitat d’agrupar tota la informació segons la variable que t’interessi. Podràs veure les dades per data de clic (per veure l’evolució temporal), i per metacercador (per agrupar i comparar cada meta), per dispositiu (per entendre les diferències entre mobile i desktop) o per país emissor (per analitzar quins són els mercats més interessants i els que menys).

agrupació resultats BI panell mirai metasearch

 • Potents filtres. Addicionalment, tens a la teva disposició filtres que et permetran, sobre totes aquestes mateixes variables de l’hotel o cadena, reduir les dades per visualitzar només aquells que t’interessin en aquell moment. Dades per data però només de Google Hotel Ads a mòbil i mercat UK? Conèixer el rendiment per metacercador d’un grup d’hotels concret sobre el mercat USA?… Cap problema!

filtres BI panell mirai metasearch

 • Selector de dates. Podràs escollir entre diversos rangs de dates preestablerts o bé personalitzar les dates que necessites amb total flexibilitat.

selector dates BI panell mirai metasearch

 • Fins a tres gràfiques simultànies. Tens l’opció de visualitzar tots els KPI citats anteriorment en una gràfica i combinar fins a tres gràfiques de manera simultània. També podràs incloure dades concretes de la taula inferior a la gràfica, amb l’opció de combinar de manera visual resultats tan interessant com aquest:

 

graficas BI panel Mirai Metasearch

KPI en gestió de licitacions

En aquells metacercadors en els quals vulguis participar en un model CPC o cost-per-click, trobaràs l’opció de KPI que et permetrà veure en cada moment l’estat de totes les variables i poder decidir sobre els canvis a realitzar en cadascuna de les licitacions. Les dades que descobriràs aquí són molt més profundes i pròpies de cada metacercador, perquè per gestionar licitacions es necessita molta més precisió i granularitat.

 • Partint de les principals mètriques d’impressió com elegible impressions o impression share, podrem recórrer tot el funnel de conversió identificant aquelles àrees on haurem de fixar els nostres esforços. No podem oblidar-nos de la importància que té el preu en l’èxit de les nostres campanyes de metacercadors. Per aquest motiu comptem amb mètriques que indiquen la nostra competitivitat de preu (beat o superar, meet o igualar, lose o perdre) en cadascuna de les impressions.
 • També comptem amb indicadors de posició mitjana del nostre anunci (rank, top position share) que ens permetran veure si el nostre anunci no només es visualitza sinó que també ho fa en un una de les posicions més visibles.
 • Alhora podrem veure el desglossament d’aquestes dades per punt de venda (point of sale, POS) per tal que puguem ajustar les nostres licitacions on procedeixi o detectar oportunitats en nous mercats.

Amb tot això,  resultarà senzill saber en quins punts hem d’actuar per augmentar l’abast i la rendibilitat de les nostres campanyes. Si bé un augment de licitacions tendirà a augmentar el nostre abast en la demanda existent, la rendibilitat de la nostra campanya pot veure’s afectada si no tenim en compte la resta d’indicadors, especialment el preu.

KPI licitacions panell mirai metasearch

Informes descarregables

Moltes vegades no necessites un format web, sinó quelcom més exportable i compatible amb altres sistemes de reporting. Per això tens la secció d’informes descarregables. Allà podràs descarregar tots els informes de tota la cadena i per hotel en format Excel de manera mensual.

informes descarregables panell mirai metasearch

Automatització d’enviament d’informes

Per a major comoditat i estalviar-te el poc temps que tens, podràs rebre els informes de manera automàtica. Cada tancament de mes,  podràs rebre els informes de tots els teus hotels i metacercadors on estàs participant. Tota la informació al teu correu per una presa de decisions àgil i eficient.

 

envío informes-automatizados mirai metasearch

Accés via API

Pels més avançats i analítics que vulguin endur-se les dades a la seva plataforma i així poder explotar-los a les seves pròpies eines de Business Intelligence, comptem amb diverses API així com un equip propi de data que podran assistir durant el procés d’integració.

 

acceso API Mirai Metasearch

Vull accedir al panell Mirai Metasearch, què he de fer?

Només has de contactar el teu account mànager per tal que creï un usuari per tu. Un cop estigui fet, rebràs un correu electrònic amb una contrasenya temporal, la qual hauràs de canviar la primera vegada que entris. Després ja podràs veure el rendiment de les teves campanyes diàriament, a més de rebre els informes mensuals al teu correu electrònic.

Si tens qualsevol dubte o necessites que des de Mirai t’expliquem més sobre el nostre panell de metasearch, consulta amb el teu account mànager.

I si encara no ets client nostre, a què esperes per prendre el control de les teves campanyes? Contacta amb el nostre equip comercial, estaran encantats d’ensenyar-te com et poden ajudar les nostres solucions.