destacat

Qui són els guanyadors i els perdedors de l’aplicació de la DMA per part de Google?

Arran de la DMA, està perdent Google Hotels quota com a metacercador? Estan aprofitant-ho altres metacercadors? Hi ha hagut un canvi de “directe” a “indirecte” als hotels? Qui guanya amb tot això?...

Saber-ne més