1 minute

El motor de Mirai ara admet impostos més complexos

En españolin Englishen françaisem português.

Diferents destinacions requereixen impostos, taxes i càrrecs diversos. Per tenir més flexibilitat, acabem de millorar la forma en què el nostre sistema de reserves els gestiona. Fem un repàs de què permet a l’hotel i com ho mostra al client…

Qualsevol nom oficial d’impost és possible

Des d’ara, el nostre sistema pot mostrar qualsevol nom d’impost existent, sempre que sigui amb el nom oficial (IVA, IGIC…) i es cotitzi en percentatge.

Més d’un impost? Cap problema

Algunes destinacions requereixen diferents impostos. Des d’ara és possible al nostre motor de reserves.

Acumulables: impost sobre impost

No només poden existir diversos impostos, sinó que alguns impostos o càrrecs podrien calcular-se amb una base que inclogui altres impostos. Per exemple, que l’IVA també es calculi sobre la taxa de servei.

Taxes turístiques i resort fees

A més dels impostos habituals, que són en percentatge, el nostre sistema permet un grup especial d’impostos: les taxes locals i els resort fees, que solen cotitzar-se en valor absolut, per habitació o per persona, i que solen pagar-se sempre a l’hotel, tot i que el motor les ha de mostrar.

Mostra’ls inclosos o no segons el país de l’usuari

Als primers passos de la reserva, determinades destinacions solen mostrar preu final, impostos inclosos, mentre que d’altres destinacions, el contrari. Amb Mirai, l’hotel té total llibertat per decidir com mostrar-ho segons el país on és l’usuari.

Tot ben detallat durant el procés de reserves

Al nostre motor, sempre que es mostri un preu, hi ha indicació d’impostos i taxes.

impostos i taxes detallats mirai

taxes detallats mirai

Amb detall de quan pagar que

En cas que hi hagi un prepagament parcial, se n’informa a l’usuari. Fins i tot, en cas de prepagament total, les taxes locals es mostren com a pendents de pagament, ja que es paguen a l’hotel.

prepagament taxes detallat mirai

De la configuració dels teus impostos se’n farà càrrec el teu account manager a Mirai. Contacta’l per demanar-li-ho o per aclarir qualsevol dubte.