Articles amb la etiqueta: Data_Layer

Nou Data Layer de Mirai

datalayer-miniatura

Actualització del Data Layer, ampliant la recollida d’informació a més pàgines, incorporant nous paràmetres, així com estandarditzant les variables existents.…