2 minutes
Etiquetes de la notícia:

Mirai, optimitzat per a qualsevol tipus d’ocupació, ja sigui persones, adults-nens o només adults

En español, en françaisin English, em português.

El sistema de Mirai suporta totes les configuracions segons si cada establiment distingeix o no entre adults / nens i segons es tracti d’hotels individuals o cadenes.

Tradicionalment els hotels urbans o corporatius tarifiquen igual a adults i nens o reben escasses famílies, per aquest motiu no diferencien i fan servir només el concepte genèric de persones.

Es donen 6 casos:

1. Per a un hotel INDIVIDUAL que treballa com a PERSONES

Es tracta del cas més senzill. El sistema no farà distinció.

Capture

No obstant això, els metacercadors realitzen consultes de disponibilitat amb especificació d’adults / nens / nadons. El sistema interpretarà totes elles com a “persones”. Fins i tot un nadó serà tractat com a persona, de manera que la cotització podria no resultar competitiva ni realista.

2. Per a un hotel INDIVIDUAL que treballa com a ADULTS-NENS-NADONS

Al nostre sistema podrà configurar-ho com a tal, indicant les edats corresponents lliurement i fins i tot distingint dos trams de nens: grans i petits. A partir d’aquesta configuració, l’usuari indicarà el nombre de persones de cada grup

Capture 2

Un hotel amb dos trams de nens també té cabuda en el nostre sistema:

Capture 3

Les consultes des de metacercadors tenen l’avantatge que es respondrà amb precisió segons l’edat demanada.

3. Per a un hotel INDIVIDUAL que treballa com a NOMÉS ADULTS

Senzillament, el sistema parlarà d'”adults”, amb l’especificació d’edat “des de” segons hotel. Sense rastre de nens.

Capture 4

El sistema només tornarà disponibilitat des de metacercadors si la petició ve amb només adults que compleixin l’edat mínima configurada.

4. Per a una CADENA que treballa en tots els seus hotels com PERSONES

Tan senzill com si es tractés d’un hotel individual.

Capture 5

5. Per a una CADENA que treballa en tots els seus hotels com ADULTS-NENS-NADONS

Diferents hotels de la cadena poden tenir diferents límits d’edats, així que la versió de cadena simplement pregunta edats i després classifica segons els rangs d’edats de cada hotel.

Capture 6

6. Per a una CADENA amb establiments de diferents tipus, alguns “persones”, altres “adults-nens”

En aquest cas de cadenes mixtes, la forma comuna, que servirà per a tots els hotels és la d’adults-nens (el cas anterior). El hotels d’adults-nens funcionarà perfecte. Als hotels de persones, no farà distinció, convertint tot en persones.

Hauries de plantejar-te canviar la configuració?

Els últims anys ha disminuït la quantitat d’hotels que fan servir “persones” i molts d’ells s’han unit a la distinció. Es tracta d’una decisió general de l’hotel, que no afecta només a la venda directa. Acostumen a ser establiments o destinacions que han vist augmentat el seu segment d’oci o vacances, en què abunden les famílies. Reforça la tendència el fet que els metacercadors preguntin adults i nens en tots els casos. Un establiment amb públic objectiu d’almenys un 10% segment familiar hauria de plantejar-se distingir adults-nens-nadons.

També l’aparició d’hotels adults only ha plantejat la necessitat d’ajustar la configuració dels sistemes de reserves.

Si necessites canviar la classificació del teu establiment, contacta amb el teu account manager de Mirai.