1 minute
Etiquetes de la notícia:

Així és el nou informe de cadena: tota la informació que necessites en un clic

En français. En español.

Quines dades de la teva cadena estan millorant o empitjorant? Com es comparen els uns amb els altres en les mètriques més importants? Quin pes té cada un en el total? Quins hotels van bé? i el més important, sobre quins cal treballar més? Des d’ara ho podràs comprovar d’una forma visual i completa amb el nostre nou informe en quatre fulls.
cadena ES 1

Mitjanes i totals de cadena

Sabries dir quant perd la teva cadena per no tenir disponibilitat a la teva web?
Coneixes l’antelació mitjana de la teva cadena? La durada de l’estada mitjana? El preu?
Quant porta produït la venda directa de la teva cadena aquest any?

L’informe et donarà aquesta i més informació: 13 dades en total
cadena ES 2

Evolucions interanuals

Els tretze indicadors mostren la variació respecte al mateix mes de l’any anterior, tant a les mitjanes-totals com a la dada de cada hotel.
cadena ES 3

Compara entre hotels

Tenir juntes les dades dels teus hotels t’ajudarà a comparar-los. Centra’t en els que tenen pitjor evolució i aplaudeix als millors. Els diferenciarás fàcilment per la variació en verd o en vermell.
cadena ES 4

Amb noves dades, com ara estimació de producció anual

A més de les dades bàsiques apareixen altres que no existeixen als informes individuals:

· Pes de cada hotel a la producció de la cadena
cadena ES 5

· Conversió del motor de reserves (diferent de la conversió de la teva web)
cadena ES 6

· Estimació de producció anual
cadena ES 7

· Acumulat anual de pèrdua per falta de disponibilitat
cadena ES 8

Qui el rebrà a la meva cadena?

Només les persones autoritzades. El teu account manager afegirà a qui correspongui. Es pot ampliar o modificar quan calgui.

Quan el rebré?

Cada mes, de forma automàtica, quan el darrer hotel de la teva cadena hagi realitzat la revisió de reserves del mes anterior.

Es pot obtenir en qualsevol moment?

Sí, a més de l’enviament mensual, a l’extranet es pot descarregar. També els de mesos anteriors i amb les dades actualitzades en el moment de la descàrrega. Trobaràs l’accés entre els botons de la capçalera, a l’entrar com a cadena.