1 minute
Etiquetes de la notícia:

Renovem l’informe mensual principal

En español, en français.

Els últims mesos hem estat afegint millores a l’informe que els hotels clients de Mirai reben cada mes.

Ara arriba el torn de renovar el full principal. Des d’ara trobaràs diverses novetats:

Picture1 ES

Novetat 1: Afegim previsions anuals

Amb el temps hem après que els hotels mesuren resultats a llarg termini prenent com a referència l’any natural, així que hem ampliat les previsions estimades per a l’any en curs.

Picture2 ES

Novetat 2: Gràfic de històric de producció

Mostra en context la producció mensual, comparant-la amb la de la resta de mesos de l’any en curs i amb les de l’any anterior:

Picture3 ES

Novetat 3: Gràfic de quan s’allotjarà el reservat

Veuràs en quins mesos s’allotjaran les reserves rebudes el mes anterior (o el mes de què estàs veient l’informe)

Picture4 ESNovetat 4: Les vendes en el temps, ara més clara

Fins ara, el full principal era un resum amb dades diverses. Després que en els últims mesos hem incorporat diversos fulls per temes, ara centrem el full principal en vendes.

A més, els resultats d’un sol mes són insuficients per detectar la tendència. Per això, encara que es tracti d’un informe mensual, ara les dades es comparen amb l’any anterior o es posen en perspectiva amb la resta de mesos de l’any natural.

Novetat 5: Nova dada: conversió del motor

La conversió és una variable habitual en el sector, tot i que nosaltres en Mirai recomanem interpretar la dada amb precaució. Tot i això, hem afegit a l’informe la xifra de conversió del motor, a més de la conversió de la web que ja existia.

Picture5 ES

Diferència entre la conversió de la web i conversió del motor:

  • La conversió del web mesura el percentatge de visitants totals a la web que van realitzar reserva
  • La conversió del motor, en canvi, es tracta del percentatge de consultes de disponibilitat que van acabar reservant.  No tots els visitants consulten preus. Els qui ho fan tenen més interès en allotjar-se que els visitants generals, que poden haver arribat al web per infinitat de raons. Aquesta és la raó per la qual la conversió del motor sempre és superior a la del web

Reps els informes mensuals automàticament però recorda que pots obtenir-los també a l’extranet quan vulguis, a la secció Estadístiques i Informes. A més aquí comptes amb altres informes, com On The Books, amb dades actualitzades en el moment que el generis.