César López3 minutes de lectura

Booking.com comença a oferir inventari de tercers amb Booking.basic

En españolin englishen français

booking basic logoEstem acostumats que l’inventari de Booking.com es redistribueixi en infinitat d’altres llocs. La troballa sorprenent és la contrària, que ha passat desapercebuda fins ara als mitjans del sector: habitacions al site Booking.com proveïdes per tercers. Es diu Booking.basic i de moment ho trobem intermitentment a establiments d’Àsia, oferint inventari d’Agoda i Ctrip. Amb aquesta novetat Booking.com traspassa una porta amb enormes conseqüències potencials.

booking basic result in booking.com

En tots els casos que hem trobat es tracta d’una tarifa no reemborsable, amb prepagament gestionat per l’intermediari i a preu menor que l’ofert directament per Booking.com.booking basic conditionsDes de març, la mateixa Booking.com publica una referència a la seva política de privacitat, cosa que suposa una oficialització i reconeixemint de la novetat:

Booking.Basic: pot ser que permetem que puguis fer una reserva Booking.Basic. Aquest tipus de reserves estan gestionades per un Proveïdor de viatges diferent del de l’allotjament que has reservat. Durant el procés de reserva, haurem de compartir algunes dades personals rellevants per a la reserva amb el col·laborador de negocis. Si la reserva és Booking.Basic, revisa la informació que has facilitat durant el procés de reserva o consulta la confirmació de la reserva per a més informació sobre el Proveïdor de viatges i com processa les teves dades personals.

Hem realitzat reserves per comprovar el seu funcionament. Es reserva en el lloc de Booking.com, no permet canvis ni peticions en comentaris, té un servei d’atenció limitat i la confirmació no és immediata. Un email posterior, també de Booking.com confirma definitivament. En aquest email s’informa del proveïdor col·laborador, en el nostre cas CTrip::

booking basic message

L’email de confirmació també indica que, per a l’hotel, la reserva deu haver estat identificada com a realitzada per CTrip, no com a Booking.com:

Ctrip, al seu site, efectivament ofereix l’establiment de la nostra reserva pels mateixos 57€ que hem reservat a Booking.basic:

ctrip result

Sense arribar a realitzar una reserva, qualsevol pot esbrinar quina majorista està darrere d’una tarifa Booking.basic: només cal obrir el codi font de la plana de reserva i cercar “wholesaler_id”. En el nostre cas, Ctrip, es pot trobar com a wholesaler_id: “ct”

wholesaler id booking basic

En un altre hotel la confirmació informa d’Agoda com partner:

wholesaler id booking basic agodaLa opinió de Mirai: què passaria si Booking.com oferís massivament tarifes majoristes de tercers

No és cap novetat que els inventaris es redistribueixin per successives baules. Nombroses OTA es supleixen de fonts d’inventari de tercers. No sorprèn ni hauria d’escandalitzar que Booking.com també recorri a altres per millorar la seva competitivitat allà on no té el millor preu. No obstant això, la notícia ens planteja moltes preguntes, que llancem a l’aire …

 • El gran dubte: es tracta d’un test limitat o Booking.com té intenció de estendre’l a establiments d’altres països?
 • Quines majoristes terceres participaran? Agoda és marca de Booking Holdings i Ctrip està relacionada. Veurem alguna vegada Expedia proveint habitacions a Booking.com?
 • Booking.com és l’OTA principal a Europa. Posseeix el client. No obstant això, no sempre ofereix el millor preu, com qualsevol pot comprovar fàcilment en un metacercador. Quin impacte tindria que la principal OTA, posseint al client, definitivament es garantís el millor preu amb Booking.basic?
 • Si els metacercadors gestionen reserves i OTA com Boooking.com incorporen millors preus de tercers, la frontera entre ambdós s’està diluint?
 • Disparitats de preu? Fins ara Booking.com ha demostrat exemplaritat respectant el preu de l’hotel. Que el seu model es basi en el pagament directe del client a l’hotel impedeix qualsevol violació del preu. Booking.basic no hauria d’escandalitzar ni sorprendre mentre es tracti de tarifes legítimes, que compleixen les condicions o restriccions sota les quals l’hotel les va signar. Entenem que Booking.com realitza aquesta comprovació amb la mateixa professionalitat amb què ha respectat el preu de l’hotel. És conscient Booking.com de les restriccions que acostumen a acompanyar les tarifes descomptades i vigila el seu compliment en Booking.basic? Altrament es convertiria en co-responsable de les disparitats que fan enfurir als hotels
 • Els establiments amb Booking.basic són informats de la seva participació? Ctrip, Agoda, etc, informen que les reserves generades en Booking.basic? L’extranet de Booking.com o la seva comunicació amb l’hotel inclou resultats de Booking.basic? Un hotel es pot negar a participar?

En qualsevol cas l’hoteler que algun dia vegi el seu establiment a Booking.basic s’hauria d’amoïnar. Caben dues possibilitats de per què hi és, les dues negatives:

… O bé li estan redistribuint tarifes descomptades amb condicions que no s’estan complint (despaquetitzades sense permís, que incompleixen markup mínim en cas de netes, mostrades a mercats als quals no anaven dirigides, etc.)

… O bé l’hotel / cadena ha signat contractes de distribució sense sentit ni control pels quals, a dos possibles clients, a igualtat de condicions, se’ls ofereixen dos preus diferents.

Ja sigui una o altra raó, alguna cosa està fallant. Si es tracta d’un test en hotels a Indonèsia, tot haurà quedat en una anècdota curiosa però si algun dia Booking.basic arriba a teu hotel de la mà de la major OTA, estaràs davant d’un problema molt seriós.

Deixa un comentari

5 persones han comentat això:

 1. Pequeño comentario respecto a las tarifas que hay en las OTAs (Booking, Expedia, etc). Dichas OTAs no es que respeten el precio de la web del hotel, es que es el HOTEL el que carga tanto tarifas como inventario en dichas paginas, de manera manual o usando un Channel Manager. La única manera de aplicar otros descuentos es por aprobación del hotel.

 2. ya lo están haciendo en hoteles españoles desde el viernes!!
  ¿Esto es legal?

 3. A nosotros nos ha llegado una reserva hecha por parte del cliente en Booking, este se la ha comprado a Ctrip el cual le ha pasado el producto W2M