destacat

mockupbog4

Book on Google (4 de 4): similituds i diferències amb TripAdvisor Instant Booking

L'últim any, els gegants Google i Tripadvisor han revolucionat la indústria amb el llançament de Book on Google i Instant Booking respectivament. Comparar un amb l'altre ajuda a entendre a tots dos...

Saber-ne més

Els nostres posts més destacats del 2016

2016

12 años de vida ya.... y en 2016 nuestro blog ha contado con más artículos y más visitas que nunca. Para repasar los posts más recientes o para que no se te escape ninguno importante: aquí va un resumen…

Book on Google (3 de 4): Està esdevenint Google una OTA?

Book on Google

In english, en español, en français És un debat assegurat i amb opinions en totes les direccions, de la mateixa manera que va ocórrer quan TripAdvisor va llançar Instant Booking. En aquell temps des de Mirai vam argumentar que TripAdvisor havia esdevingut una OTA encara que amb molts matisos. Book on Google té moltes similituds amb…